Sari Kuring Restaurant

(Restaurant & Cafe)

Jl. Bulevar Kelapa Gading No. 7 Blok. M

Kelapa Gading Timur

North Jakarta 14240

+62-21-4509081

What Nearby:

 • Sari Kuring Restaurant

  (Restaurant & Cafe)

  Jl. Bulevar Kelapa Gading No. 7 Blok. M

  Kelapa Gading Timur

  North Jakarta 14240

 • Queen

  (Restaurant & Cafe)

  Jl. Bulevar Kelapa Gading No. 24 Blok. TN 2

  Kelapa Gading Timur

  North Jakarta 14240

 • Pondok Edodo E

  (Restaurant & Cafe)

  Jl. Bulevar Kelapa Gading No. 31-32 Blok. TA-2

  Kelapa Gading Timur

  North Jakarta 14240

 • Eldorado

  (Restaurant & Cafe)

  Jl. Bulevar Kelapa Gading No. 9 Blok. TN 2

  Kelapa Gading Timur

  North Jakarta 14240

 • Restoran Lucky Palace

  (Restaurant & Cafe)

  Jl. Bulevar Kelapa Gading No. 5 Blok. QA3

  Kelapa Gading Timur

  North Jakarta 14240

 • Rumah Makan Aceh Baru

  (Restaurant & Cafe)

  Jl. Bulevar Kelapa Gading No. 32

  Kelapa Gading Timur

  North Jakarta 14240